Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Tectyl Senteret Trondheim samler inn og bruker personopplysninger om deg. 
(Vi vil ikke innhente andre personopplysninger enn de du oppgir frivillig i e-post eller via kontaktskjema. Nærmere spesifikasjoner i denne erklæring)

Lenke som tectylsenteret.no deler via sine nettsider er utenfor vårt ansvarsområde (eksempelvis Youtube.com). Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Tectyl Senteret Trondheim har heller ikke ansvar for hverken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se nettstedets egne personvernerklæringer.

Kontaktinformasjon 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@tectylsenteret.no, eller sende brev til Tectyl Senteret Trondheim, Østre Rosten 84 A, 7075 Tiller, Norge.

Innhold

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Formålet med behandlingen
 3. Hvilke opplysninger behandles?
 4. Personopplysninger om mindreårige
 5. Det rettslige grunnlaget for å behandlingen
 6. Tilgang til informasjonen
 7. Direkte markedsføring
 8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
 9. Hvordan sikrer vi opplysningene?
 10. Dine rettigheter
 11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
 12. Samtykke, lovvalg og verneting
 13. Endringer i erklæringen
 1. Behandlingsansvarlig

Tectyl Senteret Trondheim er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

 1. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • For statistikkinnhenting og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Tectyl Senteret Trondheim skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Tectyl Senteret Trondheims hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.
 1. Hvilke opplysninger behandles?

Ikke personlig informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 

 • Hvis du retter en henvendelse til Tectyl Senteret Trondheim via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse. 
 • Når du besøker Tectyl Senteret Trondheims nettsider registreres ikke din fullstendige  IP-adresse. Vi kan derfor ikke identifisere deg.

Webanalyse og cookies
Tectyl Senteret Trondheim samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på tectylsenteret.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte i hvilken del av landet du bor, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Apple Safari”), skjermoppløsning og avsendernettside. 

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Tectylsenteret.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler): 

 • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. 

Hvis du ikke ønsker at Tectyl Senteret Trondheim skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 1. Personopplysninger om mindreårige

Tectyl Senteret Trondheim innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Tectyl Senteret Trondheim (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f). 

 1. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Tectyl Senteret Trondheim som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Tectyl Senteret Trondheim, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. 

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere.

Tectyl Senteret Trondheim har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.  Disse har også signert taushetserklæring.

 1. Direkte markedsføring

Vi bruker ingen av opplysningene til utsendelse av reklame eller nyhetsbrev.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

 1. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Tectyl Senteret Trondheim har inngått avtale med følgende databehandlere: 

Alle Tectyl Senteret Trondheims nettsider er p.t. plassert på servere i Norge, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Tectyl Senteret Trondheim har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. 

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

 1. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Tectyl Senteret Trondheim har gitt informasjonen i denne erklæringen. 

Hvis Tectyl Senteret Trondheim behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Tectyl Senteret Trondheim rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

 1. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Tectyl Senteret Trondheim kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. 

Tectyl Senteret Trondheim er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 1. Endringer i erklæringen

Tectyl Senteret Trondheim forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Tectyl Senteret Trondheim.

Sist oppdatert: 28. juni 2018